Dražba – prodaja vozil

JAVNA DRAŽBA

12.09.2023 ob 12.00 uri

Ogled vozil in vplačilo varščine 30 minut pred pričetkom dražbe.

 
Preberi Pravila javne dražbe objavljena spodaj!

Kontakt