Dražba – prodaja vozil

V PRIPRAVI

Ogled vozil in vplačilo varščine 30 minut pred pričetkom dražbe.

 
Preberi Pravila javne dražbe objavljena spodaj!

Kontakt