O podjetju

A.N.B. Trade d.o.o., davčna številka: SI23561637

ANB trade trade

Svoje storitve podjetje A.N.B. Trade d.o.o. uspešno trži na področju potreb javne uprave, kot splošnega tržnega področja na območju Slovenije. V segmentu storitve posredništva, pa se vse močneje širi tudi na območje izven meja domačega Slovenskega tržišča.

Na območju Slovenije ima podjetje že večletne izkušnje pri izvajanju storitev za posamezne sektorje javne uprave na področju zdravstva, notranjih zadev in pravosodja. Podjetje je tako s svojo neprestano aktivnostjo in zaupanjem poslovnih partnerjev uspešno posluje že vse od leta 1992, ko je bilo ustanovljeno in registrirano pri Okrožnem Sodišču v Celju.

Stranice, Slovenija, Evropa, Svet

Svoje storitve v večjem delu podjetje trži na področju Slovenije. Tako storitev skladiščenja in prevozov v hladni verigi doslej obratuje le na domačem Slovenskem tržišču, medtem ko se podjetje na področju posredništva uveljavlja tudi izven Slovenije, tako na področju Evrope kot tudi širše.

Podjetje A.N.B. Trade d.o.o. skrbi za kakovost opravljenih storitev v vseh fazah poslovanja. Tako so celotni procesi prevozov, skladiščenja ali posredništva vodeni po zahtevnih notranjih in zunanjih standardih, ki zagotavljajo izvedbo procesa v skladu z zahtevami naročnika. Vodenje podjetja je neločljivo povezano z usmeritvami v trajnostni razvoj in spoštovanje tehničnih in okoljskih standardov. V podjetju se tako posluje v skladu s pridobljenim certifikatom ISO 9001:2010

Za prevoze zdravil se redno ustrezno skrbi za validacijo in kontrolo temperaturnih merilnih naprav in vozil. Meritve naprav in vozil opravljajo strokovne inštitucije, ki izdelajo poročilo o umerjanju, ki dokumentira sledljivost do nacionalnih in mednarodnih etalonov, ki realizirajo merske enote v skladu z Mednarodnim sistemom merskih enot . Slovenska akredicacija je podpisnica sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA) ter pri Mednaro

Kontakt

Informacije: INTERNA 1
Skladišče: INTERNA 2
Prevozi: INTERNA 3
Vodstvo: INTERNA 4

Lokacija

Spodnje Stranice 11,
3206 Stranice,
Slovenija

Direkt kontakt

Za kakršna koli vprašanja pokličite ali izpolnite spodnji obrazec in v kratkem vas bomo kontaktirali.

Kontakt